A terápiás kutyás munkáról

Terápiás kutyás foglalkozás

A kutyásterápia pozitív hatása minden korosztálynál jól megfigyelhető, az egészen apró gyermekektől az idős korúakig. Ez abból az egyszerű tényből fakad, hogy a kutya jelenléte, a vele való interakció erős motivációs és szorongásoldó hatással bír. A feltétel nélküli szeretet, odaadás, melyet állatok képesek mutatni felénk, átmelegíti az ember szívét, nyitottabbá teszi az egész világra. Erre a feladatra csak speciálisan képzett, terápiás segítőkutya vizsgával rendekező kutyák használhatók, akik személyiségük alapján alkalmasnak bizonyultak az emberekkel való munkára. Alapkövetelmény az emberekbe vetett feltétlen bizalom, az agresszivitás hiánya, a magas fokú együttműködési készség. A képzett terápiás kutya és felvezetője csapatot alkot, és így együtt az adott csoport igényei szerint alakítják a foglalkozások menetét, mindig figyelembe véve annak életkori, mentális és fizikális sajátosságait. Gyakorlatilag bármilyen korcsoportban alkalmazható, megfelelő foglalkozásvezető részvételével: konduktor, gyógypedagógus, óvodapedagógus, tanító, szociális dolgozó, pszichológus, mind a saját területéhez igazítva veheti igénybe a kutyás terápia által nyújtott lehetőségeket.
Óvodás, kisiskolás korú gyermek csoportok esetén a kutya kivételesen erős motivátorként működik. Tekintettel arra, hogy a 3-10 éves korban mekkora fejlődésen mennek át a gyermekek mind a beszéd, a mozgás, a kognitív és szociális képességek terén, a kutyával történő foglalkozások tárháza szinte kimeríthetetlen.

A teljesség igénye nélkül néhány terület, ahol a kutyás terápia kifejti pozitív hatását:

Kognitív hatások:
Az ismeretszerzés sokrétűbbé, az érdeklődés aktívabbá válik. A figyelem, összpontosítás hatékonyabbá válik. A tanulási folyamatok, memória fejlődik, több a sikerélmény. A kisgyermekek érzelmi úton megközelíthetőbbek. A beszédkedv felkeltése, valamint a meglévő beszéd fejlesztése.

Mozgásfejlődésre gyakorolt hatások:
Az alapmozgások koordinációjának javítása. Alapmozgásoknak tekinthetőek: a gurulás, a kúszás, a mászás, a járás, a futás, az ugrás, az átadás-átvétel, dobás-kapás. (Az alapmozgásformák gyakoroltatása változatos módon és helyzetekben kell, hogy történjen, hogy a mozgásharmónia kialakulhasson gyermekünknél. Ennek egyik remek módja, a kutya utánzása, a vele történő közös mozgás) A kutyával való foglalkozás során fejlődik a szem-kéz koordináció.

Szociális és kommunikációs készségekre gyakorolt hatások:
Játék közben a gyermek tanul szociális szerepet, érzelmeket, motívumokat, beállítódást, tanulja a környezet személyi-és tárgyi világának elsajátítását.
A játékszituációk kommunikációra ösztönöznek. A gyermek nagy mozgásigényére, a jó utánzó készségére, a mozgásos tevékenység érzelemvezéreltségére, az állandó szülői/pedagógusi elismerésre támaszkodva lehet a kívánt eredményt elérni.

A kutyás terápia másik nagy célcsoportja az időskorúaké, akik akár bentlakásos otthonokban, idősklubokban is részt vehetnek a foglalkozásokon. Amellett, hogy élményterápiát nyújtanak számukra a kutyával végzett feladatok, számos területen segítik a készségek megőrzését: többek között a finom-, és nagymozgások gyakorlásával, vagy memória gyakorlatokkal. De az érzelmek megélése, kimutatása az idősek részéről, és azok fogadása, viszonzására a kutya részéről olyan terápiás hatással bír, mely hosszan érződik a résztvevőkön, még a foglalkozások után is.